LMK har fått to nye eierklubber hittil i 2016. Dette er Historisk Racing Norge og Sirdal Veteranvogn Klubb. Mer informasjon om de respektive klubber finnes i klubboversikten med link videre til klubbenes egne hjemmesider.

Begge klubbene ønskes velkommen i LMK!