Nyheter

LMK har siden 1. november 2015 hatt en større satsning på å øke kompetansen rundt LMK-forsikringen ute i klubbene. Forsikringsutvalget i LMK opplever mange søknader som ikke er i tråd med retningslinjene, og målsettingen er at så mange som mulig skal få kunne ta del i denne særdeles gunstige forsikringsordningen for våre kjøretøy.

Claus Lund fra Forsikringsutvalget i LMK har derfor påtatt seg oppgaven med å utvikle et kurskonsept tiltenkt nye og eksisterende besiktigelsespersoner, LMK-kontakter og andre tillitspersoner i klubbene.

Lund har sammen med Generalsekretær Stein Christian Husby avholdt kurs i Harstad, Burud, Hamar, Skien, Ålesund, Bryne, Trondheim og Oslo. Det er satt en foreløpig stopp for våren sommeren, og det vil bli fastsatt og markedført nye kurs til høsten. For LMK blir det viktig at vi har en så god geografisk dekning som mulig, og dersom det er interesse og grunnlag for et kurs i ditt nærområde er det bare å kontakte LMK. Kursene har basert seg på bistand fra de lokale klubbene med hensyn til forberedelser og tilgang til møtelokale etc. Vi vil derfor samtidig benytte anledningen til å takke de klubbene som har stilt med lokaler og bistand ved disse kursene.        

                                 

LMK har fått to nye eierklubber hittil i 2016. Dette er Historisk Racing Norge og Sirdal Veteranvogn Klubb. Mer informasjon om de respektive klubber finnes i klubboversikten med link videre til klubbenes egne hjemmesider.

Begge klubbene ønskes velkommen i LMK!

LMK har besluttet å avvikle drift og utvikling av Orgsys. Samtlige klubber ble informert om dette i eget skriv 28.10.15. LMK kommer ikke til å utvikle eller drifte noen alternative systemer, men heller bistå klubbene som har benyttet Orgsys med å finne andre alternative systemer. LMK ønsker å kartlegge klubbenes egne ulike medlemssystemer. Dette grunnet mange henvendelser fra klubber, som har ytret ønske om samarbeid med andre klubber om bruk og drift av medlemssystem.

Z1 Owners Club Norway åpner nå for flere modeller på listen over sykler som kvalifiserer til medlemskap. Fra å være restriktive på kravet om Z1-motor ønskes nye medlemmer med Kawasaki modeller med Z i modellbetegnelsen fra 70 – 80 og 90-tallet velkommen. Les mer her.
kawasaki

Underkategorier