Styret i LMK ønsker med denne kunngjøring å redegjøre for vår kjennskap til Motorhistorisk Forbund Norge - www.mfnorge.no. (Heretter kalt MFN).

MFN dukker for oss opp som troll av eske i begynnelsen av uke 9 (ca. 23-24 februar). Styret var helt uforberedt på dette initiativet fra Cato Benham, grunnlegger og ansvarlig redaktør av bladet Klassiker'n. Det er vår klare oppfatning at ingen i hverken LMKs styre eller administrasjon står bak dette initiativet.

Et samlet styre i LMK stiller seg avventende til MFN, vel vitende om at store ord og fagre løfter er lett å formidle.

Når LMKs Landsmøte 2009 går til valg på bla. ny formann skal det være uten tvil om at Kjetil Fuhrs avgjørelse om å tre tilbake ikke er tatt på bakgrunn av opprettelsen av MFN. Denne pressemeldingen blir sent ut for å klare opp i flommen av rykter som nå verserer. Styret skal være fult beredt til å besvare spørsmål på landsmøtet 7. mars og ta en evt. debatt videre derfra.


Vennlig hilsen for styret i LMK:

Nestform. Richard A. Riim
styremedlemmene Ranveig M. Hagen, Ulf R. Hansen, Bjørn Krogvig. Carl H. Størmer.