Frivillighet Norge (som vi er medlem av siden opprettelsen i 2005) har fått gjenomslag for sitt momskrav. Staten slår nå fast at staten ikke skal momspålegge varer kjøpt av en organisasjon som defineres som frivillig. Det er en veldig god nyhet for oss som driver med kulturbevarende virksomhet, og det kan bli interessant å se hvilke utslag dette får for den enkelte klubb.KLubbene rådes til å vente litt med begynne å regne på hva de eventuelt vil få igjen mht til 2010 når ordningen er ment å starte. Det er fortsatt noen brikker som skal på plass, og det er ikke minst HVILKE varer det skal refunderes moms for. Det er ikke helt ferdig definert selv om prinsippene er noenlunde klare. Det kan derfor fortsatt ligge noen overraskelser her.

LMK har erfaring med hvordan å håndtere regelverket for refusjon av mva for porto, konsulenttjenester og flybilletter håndteres, men det er dermed heller ikke sagt noe sted at den nye mva-refusjonen skal håndteres likt.

Det blir nå nedsatt et hurtigarbeidende utvalg som skal utarbeide en detaljert løsning for å kompensere frivillige organisasjoner for momsutgifter på innkjøp av varer og tjenester. Utgangspunktet for utvalget er en liste prinsipper som i stor grad bygger på Frivillighet Norges krav. De tre involverte departementene Samferdsel/Finans/Kultur, Norges Idrettsforbund og Frivillighet Norge vil være medlemmene i dette utvalget.

Behandlingen av denne saken vil få ganske stor oppmerksomhet i media, og klubbene vil kunne holde seg noenlunde orientert ut fra dette. LMK skal uansett informere ut til klubbene om de vesentlige linjene av betydning for oss etter hvert som disse blir klare.

Les pressemeldingen fra Frivillighet Norge.

Les pressemeldingen fra Regjeringen.