Norsk Motorhistorisk Senter er et samarbeid mellom Øvre Eiker kommune, Motorhistorisk Klubb Drammen (MHKD) samt andre ildsjeler og bidragsytere. Formann Jan Roger Sand Olsen i MHKD berømmer sine klubbmedlemmer for arbeidslyst, iver og ikke minst at så mange de siste to årene har tatt seg tid til å gjøre så mye!


- 11 mål med 6 bygninger som rommer over 100 kjøretøy, klubbhus for både klubben og flere andre klubber samt verksted har vært en kjempeutfordring, sier Sand Olsen. – Men alle har stått på og ofret det meste! I tillegg har kommunens rådmann Jostein Barstad vært en uunværlig støtte, og skal ha masse ros, han også.


ØVRE EIKERS ORDFØRER ÅPNET SENTERET

I tillegg til å inneholde en liten øvelsesbane for barn og unge som driftes av Norges Automobilforbund, ønsker senteret å formidle tidsånden fra 1950-tallet og de hyggelige minnene herfra. Klubbmedlemmenes kjøretøy bidrar til en fin ramme rundt dette, og neste år håper klubben at også et genuint verksted fra 50-tallet skal få sin form. I tillegg etableres et opplevelsessenter som snart står ferdig, og her vil besøkende se igjen mange av tingene som kom fra Motormuseet på Strømmen.

Det er også laget en egen opplevelsesvei i denne delen av Øvre Eiker som er kalt ”De små gleders vei”. En nøye utvalgt rute på et par mil gjennom dette flotte kulturlandskapet er en ren nytelse!

- Klubben har mange medlemmer her hver onsdag 18-21, og det er kaffe til alle, sier Sand Olsen, - I tillegg skrus det mye her i helgene, og alle interesserte er hjertelig velkomne til å besøke oss.

Les mer om historien bak senteret på www.mhk-drammen.no