I Kristiansand blir det rekordår for antall veterankjøretøy i 17.maitoget i år. Svært mange steder er det også kortesjer og oppmøte med historiske kjøretøy på vår nasjonaldag. I flere byer og tettsteder er det også blitt en tradisjon med veteranbrannbiler (noen steder nye!) i toget. Siste nytt er at Sandnes kommune har bestemt at veteranbrannbilene skal frem på 17.mai fra 2014. I Oslo "toger" en gammel brannbil, men bare på 1. mai! (Klikk på begge bildene for mer.)

brannbil17mailite   bilkortesjenlite
(Peter Pirsch 1938. Fotograf ukjent)               (Faksimile fra Fædrelandsvennen)