LMK deltok aktivt på høringen om stortinget1814bKulturminnemeldingen i Stortingets Miljøkomite som ble holdt 23. mai. Denne komiteen er styrende for statens forhold til kulturminner, og er førende på Riksantikvarens arbeidsområde i tillegg til å være generalforsamlingen til Kulturminnefondet. LMK var meget kritisk til meldingens fraværende innhold om motorhistoriske kjøretøy. Klikk på bildet for mer.

 

«Rullende materiell» er utestengt fra Kulturminnefondet, og kan derfor ikke søke om midler til for eksempel restaurering av nasjonale kulturminner som mange kjøretøy faktisk er. LMK fikk 5 minutter på å si sin mening om Kulturminnemeldingen. Klikk på linken her under for å høre innlegget. (Husk du må ha høyttaler)
LMKs presentasjon er mellom minuttene 83:05’ og 88:10’:

 http://stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Videoarkiv/Arkiv-TV-sendinger/?mbid=/2013/H264-full/Hoeringssal1/05/23/Hoeringssal1-20130523-115503.mp4&msid=297&dateid=10003589

Spørsmålet fra Arbeiderpartiets Bendiks H. Arnesen og LMKs svar er fra 109:00’ til 110:40’
FrPs Oskar J. Grimstad, (Møre og Romsdal), KrFs Kjell Ingolf Ropstad, KrF (Aust-Agder) og Aps Bendiks H. Arnesen (Troms) tok kontakt med LMKs generalsekretær under møtet. Disse kontaktene vil bli fulgt opp.