Deler av veteranmiljøet diskuterer ivrig om hvilken type bensin som må benyttes på kjøretøyet for ikke å skade motor- og bensinpumpedrivstoffsystem. I Norge kan vi i dag  blant annet velge 95 oktan bensin med inntil 5% bioetanol, og 98 oktan bensin uten bioetanol.
Hva mener Norsk Petroleumsintitutt som bransjeforeningen for de markedsledende oljeselskapene? (Klikk på bildet for mer)

Den motorhistoriske bevegelsen ved Amcar og LMK var i et møte i mai med Norsk Petroleum Institutt (NP) der vi begge utrykte vår bekymring i saken. Møtet kom etter et initiativ fra et engasjert klubbmedlem - Erling Storstrøm.

NP redegjorde i møtet for de store linjene og de krav som norske myndigheter har i forhold til internasjonale forpliktelser og EU
forpliktelser. Kort forklart dreier dette seg om en enighet om en avtale om en 6 % klimabesparelse som følge av redusert karbondioksidutslipp via fossilt drivstoff. Dette førte til at EU-landene ble enige om at man i 2009 skulle begynne å blande inn inntil 5 % bio-etanol i drivstoffet (E5) og så skulle man innen 2013 ha inntil 10 % innblanding av bioetanol i drivstoff (E10). NP er i denne sammenheng den som får ansvaret for å utføre vedtakene i praksis.

De forskjellige land har kommet noe ujevnt ut med innfasingen av bioetanol. For Norges vedkommende betyr det at vi først i 2010
hadde en innblanding i kvaliteten 95 oktan på 2,5 – 3 % enkelte steder i landet. NP pekte også på at direktivene sier det skal være en
sikkerhetskvalitet "alle" kan benytte frem til 2014. I Norge er dette definert til 98 oktan.
En gruppe i EU, med blant annet representanter for bil- og motorfabrikantene, har definert E5 som "sikker". Men i Norge er vi altså ikke
kommet så langt som til E5.

I møtet fikk organisasjonene opplyst at man ikke i overskuelig fremtid kommer til å få bioetanol innblanding i kvaliteten 98 oktan. NP var
kjent med at det i enkelte markeder hersket tvil om konsekvensene av i hvert fall E10 og pekte på at direktiver hadde blitt revidert og nye direktiver ville komme.

Når det gjelder merking av pumpene sier kvalitetsdirektivet at pumpene skal merkes når innholdet av bioetanol overstiger 10 %. Altså E10. Til nå har derfor ikke merking av pumpene vært noe tema all den tid det ikke finnes stasjoner som selger bensin med mer enn 3 % innblanding. Det er foreløpig ikke bestemt om og når produkter E10 skal lanseres i Norge.

For alle oss som kjører veterankjøretøy betyr dette: Dersom vi holder oss til 98 oktan bensin så er denne bioetanolfri i Norge. I
overskuelig fremtid vil det fortsette å være slik.
Det som kan skje er at etterspørsel for 98 oktan synker, og at noen bensinstasjoner derfor velger å erstatte disse 98-tankene med 95 oktan eller diesel som de da tjener mere på siden omsetningen av disse to typer drivstoff er langt større. Et tips er derfor å tanke med 98 oktan på alle veterankjøretøyene vi har for å holde volumet oppe på et lønnsomt nivå for bensinstasjonene.

Dersom du skal på tur til utlandet med ditt veterankjøretøy må du selv passe på hva du fyller på tanken. Det er altså ikke krav til å merke pumpene spesielt før innholdet av bioetanol overstiger 10 %. All erfaring tilsier at enkelte motorkonstruksjoner får problemer allerede ved 5 % bioetanol.
Da er det altså bedre å spørre betjeningen på bensinstasjonen om bioetanolprosenten før du fyller tanken.