Se denne fantastiske dokumentaren om kjøretøyers plass i samfunnet på 1950-tallet. Kommentarene er også unike der de sin oppstemthet konkluderer med at kjøretøyene er kommet for å bli, og at de allerede er blitt et forskningsområde for ingeniører. 
Klikk her eller på bildet for en meget hyggelig tidsreise! (husk lyd)

1955