De siste tre uker før Stortingsvalget hadde LMK daglige pressemøter med en rekke andre kulturbevarende organisasjoner. For LMKs del var det å kommunisere ut et valgt budskap som kunne bli løftet frem med hjelp av de andre organisasjonenes med sine 210.000 medlemmer. Klikk på bildet for mer.

lokalaviserc

Hjemmeleksen var å ha lyttet på radio og skummet avisen hver morgen for å finne noe som kunne være av betydning for vår organisasjon – enten i rikssammenheng eller hos et eller annet regionalt/lokalt ledd. Så kunne man henge seg på dette oppslaget. Men i møtet skulle man også forsøke å komme med nye/gode ideer.

LMK fikk sammen med tre andre organisasjoner spalteplass i en regionavis og to lokalaviser med til sammen 45.000 lesere i tillegg til det konservative nettmagasinet «Minerva». LMKs punkt var at partiene bør være enige om å gi rullende materiell adgang til Kulturminnefondet på lik linje med øvrige kulturminner.
Aller riks/region/lokalredaksjoner for avis, radio og TV fikk også oversendt spørsmål de kunne stille til partier og stortingsrepresentanter på valg. Blant disse 13 punktene som stykkevis ble brukt i lokale debatter på fylkesnivå var fem relevante for LMKs arbeidsområde.

Lars Egeland (SV) fra Stortingets talerstol før valget:
«Frivillige organisasjoner gjør en stor innsats på kulturminnefeltet. De står ikke bare for det helt nødvendige engasjementet, men de står også for mye faglig kunnskap på mange områder hvor det ikke ellers er så mye kunnskap. På høringen ble det påpekt en pussig ting, syns vi, at det ikke gis midler til rullende kulturminner – de eldste bilene – som mange har et stort engasjement for. Vi får den litt underlige situasjonen at det som er satt opp for å verne bilen – garasjen – blir verneverdig og kan få tilskudd, men ikke bilen. Det er en urimelighet som Miljøverndepartementet og riksantikvaren bør se nærmere på når det ellers nå er blitt oppmykninger i hva det kan bevilges penger til fra Kulturminnefondet.»

Sammen med de innkomne og konkrete svarene på tre spørsmål LMK som i juni ba alle partiene respondere på, er 2013 helt klart LMKs mest aktive valgår noensinne. Mer oppmerksomhet er også det positive resultatet som skal brukes i møte med beslutningstakere utover høsten og vinteren.

Det er allerede satt opp et møte med Kulturminnefondets påtroppende direktør Simen Bjørgen der argumentasjonen i hovedsak vil inneholde vinklinger på det som ble sagt i Stortinget.
LMK vil i løpet av kort tid sammen med Norsk Jernbaneklubb og Norges Kulturvernforbund sende et brev til vår nye samferdselsminister Kjetil Solvik Olsen og be om et møte der våre utfordringer blir presentert.

De årlige komitehøringene 7, 8. og 9. november i Stortinget nærmer seg. Mange har i valgkampen arbeidet målbevisst for å bli lagt merke til, og det knytter seg alltid spenning til budsjettrundene i komiteene. LMK presenterte sine utfordringer i tre komiteer i 2012, og det blir i løpet av kort tid bestemt hvilke høringer vi i år skal delta i.