penger-lite48 klubber fikk altså tilbake over en million kroner ved å søke om MVA-refusjon fpr 2012 gjennom LMK.
- Flere må gjøre det samme, sier styreleder i LMK, Sven Olav Szallies. Klubber som søker for året 2013, får nå opp mot 100% av søkebeløpet tilbakebetalt fra staten.
Klikk her, eller på "Les mer".

48 av 138 klubber søkte om MVAkompensasjon for 2012, noe Sven Olav Szallies i LMK synes er alt for lite selv om dette er 10 mer enn forrige gang. Han mener at tiden nå må være inne for å få alle 138 klubbene til å søke som en fast rutine.

Refusjonen beregnes ved at de totale utgifter (noen klubber/foreninger har delt regnskapsår, og da legges to halve år sammen). 7 % av de totale utgiftene skal man føre opp som søknadsbeløp, og for regnskapsåret 2013 får man da mellom 96 og 98 % tilbake.

- Å få tilbake opp mot 100 %% av søknadsbeløpet er faktisk en god og hyggelig pengesum for de aller fleste av våre eierklubber, sier Szallies. - Å opprette et organisasjonsnummer for klubben i Brønnøysundregistrene for bli ført inn i Frivillighetsregisteret er noe man gjør kun en eneste gang. Innsendelse av årsregnskapet undertegnet av kasserer og den som årsmøtet i klubben oppnevner som revisor tar 10-15 minutter, og det vet vi at alle har tid til en gang i året. Resten av jobben gjør jo LMK for klubben.
Søknadsfrist for 2013 ser ut til å bli 1.juni 2014. Da må det være mottatt av LMK. Be om bekreftelse på at innsendt søknad er mottatt.

LMK sender også ut en påminnelse om dette i mars/april.