Det er lite trolig at det kommer noen endelig avgjørelse før sommeren på EUs definisjon av hva som er et historisk kjøretøy. Vår internasjonale organisasjon FIVA melder nå at denne saken på lik linje med svært mange andre er utsatt på grunn av at det skal velges nytt EU-parlament i slutten av mai. Klikk på bildet for mer.  Klikk her for mer.

I desember 2013 ble EU-rådet og EU-parlamentet enige om følgende ordlyd som ble sendt ut på høring:

Kjøretøy av historisk interesse er alle kjøretøy som anses som historisk av den medlemsstat  - eller den institusjon som er gitt statlig myndighet - der kjøretøyet er registrert, og som oppfyller følgende krav:

  • Produsert eller førstegangsregistrert for minst 30 år siden.
  • Kjøretøyets spesielle type, som definert i landets eller i EUs lover, er gått ut av produksjon.
  • Det er bevart og vedlikeholdt i sin originalstand, og er ikke vesentlig teknisk endret i hovedbestanddelene.

LMK har fulgt denne saken tett sammen med vår internasjonale organisasjon FIVA og våre søskenorganisasjoner i Nordisk Motorhistorisk Forbund. I Norge er det Samferdselsdepartementet som har håndtert EUs forslag, og slik de leser forslagene til endring betyr dette at de nasjonale bestemmelsene vil bli førende.
Departementet har ingen planer om å endre dagens ordninger mht kjøretøy over 30 år i Norge. Verken på bruken, definisjonen eller kontrollhyppigheten av disse, har departementet uttalt til LMK.
(Se tidligere nyhetssak: http://www.lmk.no/component/content/article/11-nyheter/siste-nytt/243-eu-snur-om-definisjon-og-pkk)