LMKs landsmøte ble gjennomført på Scandic Oslo Airport Hotel på Gardermoen. 57 av 137 klubber var representerte med til sammen 351 stemmer - noe som er godt over halvparten av LMKs samlede antall stemmer.
Engasjementet var stort. 

Da landsmøtet hadde sagt sitt skulle styret komme tilbake med en mer detaljert arbeidsplan enn den som ble presentert. Styret fortalte også at det var planlagt å opprette arbeidsgrupper internt ledet at et av LMKs styremedlemmer, og da var det naturlig å se dette i sammenheng med en utvidet og mer detaljert arbeidsplan. Denne skulle sendes klubbene i begynnelsen av mai.

Styret skal også sette sammen en mer detaljert oversikt om hvilke spesifikasjoner som la grunnlaget for det anbud som førte til at man valgte medlemsystemet Orgsys. Også en mer detaljert oversikt over utgiftene frem til nå, og en oversikt over prosessen og kostnadene i tiden freover. Denne skulle også inneholde detaljer rundt "Min side" og "Kjøretøyregisteret". Dette registeret som er webbasert ble presentert etter at den formelle delen av landsmøtet var over.

Landsmøtet vedtok blant annet:
* Et forslag fra NVK om å arbeide for en flytende fritaksgrense fra PKK på 50 år og eldre.
* Styrets forslag om å primært arbeide for å fjerne årsavgift for alle kjøretøy 30 år og eldre, subsidiært for mopeder og alle kjøretøy fra 1939 og eldre.
* Reduksjon av klubbenes kontingent til LMK fra NOK 20 til NOK 15 per klubbmedlem - fortsatt begrenset opp til maks 1400 medlemmer.

Landsmøtet avviste to forslag fra Rutebilhistorisk forening som førte til at foreningen meldte seg ut av LMK.
Sven Olav Szallies takket av etter 5 år som styreleder, og den nyvalgte er Bjørn Austad Hvaleby som inntil da har vært nestleder. Nytt medlem i styret er Bjørn Gudem fra Hamar.

Etter landsmøtets formelle del ble det også fokus på erfaringene så langt med Nasjonal Motordag. Her kom klubbene med den oppsummeringen, og diskuterte i tillegg hvordan de så for seg deltagelsen videre.
Hotellet fungerer meget bra som landsmøtearena, og neste landsmøte arrangeres her lørdag 14. mars 2015.