LMK Aktiv!

Ryfylke Veteranvognklubb, Nord-Troms Motorhistoriske, NVMC «Trondhjemsridtet», Ford Club Norway, TR-Register Norway og Narvik Automobilselskap var de 6 heldige som fikk penger fra fondet LMK Aktiv!.
Les mer her.

 27. april var en kort frist for klubbene å søke om midler siden fondet ble annonsert 10. april. Men styret i LMK mente det var viktig å komme i gang så fort som mulig slik at klubbene som ble tildelt midler kunne nyttiggjøre seg disse i forbindelse med sommerens aktiviteter.

For 2014 vil det bli utdelt inntil kr 100 000 fordelt på to tildelinger.

I utlysningen ble det lagt vekt på fokus på aktivitet knyttet til kjøretøyene i vurdering av søknadene.

 1. Treff/ arrangement
 2. Samlinger/ turer
 3. Løp
 4. Effekter som eks. kjeledresser/refleksvester m/logo til mannskap
 5. Sosialt arbeid. Turer med barn, bevegelseshemmede, eldresentre o.l.

9 søknader kom inn, og følgende 6  klubber har fått tildelt midler:

Ryfylke Veteranvognklubb

  5 000,-

Nord-Troms Motorhistoriske

  5 000,-

NVMC «Trondhjemsridtet»

15 000,-

Ford Club Norway

  5 000,-

TR-Registeret

  5 000,-

Narvik Automobilselskap

  5 000,-


Neste søknadsfrist er 1. oktober, og tema er «Høst/vinter”:

 • Fokus på drift
 1. Klubbhusrelaterte prosjekter
 2. Rekruttering, fremstøt mot f.eks. ungdom, jenter i alle aldre og folk generelt.
 3. Jubileumsmarkeringer
 4. Bøker/tidsskrifter om klubben, lokal/regional samferdselshistorie m.m.
 5. Andre prosjekter klubben ønsker å involvere seg i.
 6. Ha levert medlemslister eller opplyser i søknad om at lister sendes LMK i løpet av en måned, slik at medlemmene kan få et tilbud fra LMK Forsikring.
 7. Ha publisert informasjonsannonser om LMK Forsikring (blir tilsendt), eller opplyser i søknad om at annonse skal publiseres i medlemsblad/nyhetsbrev.
 8. Vise om/hvordan forsikringsordningen kan markedsføres i prosjektet det søkes midler til.
 9. Oppfylle LMK vedtektenes § 8
 10. Forplikte seg til i etterkant å skrive en kort prosjektrapport til LMK

Hvem kan søke?

Fondsmidlene kommer direkte fra forsikringsgodtgjørelsen, og skal primært tilgodese de klubber som aktivt bidrar til ordningen. Dette er sannsynligvis den største økonomiske medlemsfordelen enkeltmedlemmet kan få via klubbenes eierskap i LMK.

Følgende blir lagt til grunn for å bli en prioritert søker:

 1. Ha levert medlemslister eller opplyser i søknad om at lister sendes LMK i løpet av en måned, slik at medlemmene kan få et tilbud fra LMK Forsikring.
 2. Ha publisert informasjonsannonser om LMK Forsikring (blir tilsendt), eller opplyser i søknad om at annonse skal publiseres i medlemsblad/nyhetsbrev.
 3. Vise om/hvordan forsikringsordningen kan markedsføres i prosjektet det søkes midler til.
 4. Oppfylle LMK vedtektenes § 8
 5. Forplikte seg til i etterkant å skrive en kort prosjektrapport til LMK

Øvrige klubber kan selvfølgelig også søke om de har et godt prosjekt.