Vi slår rett og slett fast at Nasjonal Motordag har etablert seg som en tradisjon innen det norske veterankjøretøymiljøet. Den 6. juni er blitt en merkedag for svært mange kulturbevarere og entusiaster der de over hele landet viser frem sin del av den motorhistoriske kulturarven. Bli med!
(Klikk på bildet for mer.)

motordag2012

(Nasjonal Motordag 2012 på Rådhusplassen i Oslo)

Over hele Norge markeres denne dagen med arrangementer organisert av LMK-tilsluttede klubber, Amcar, uorganiserte klubber og vennelag. Mange enkeltpersoner tar seg en tur for å vise frem kjøretøyet. Andre som av ulike grunner ikke har tid til å være med denne dagen, setter gjerne ut kjøretøyet foran boligen slik at dette synes for naboer og forbipasserende.

Formålet er å vise frem kjøretøyet slik at flest mulig andre skal se at den motorhistoriske kulturarven blir tatt vare på. Mangfoldet av ulike typer kjøretøy, og den store geografiske spredningen av veterankjøretøymiljøene over hele landet.
Et annet viktig mål med denne dagen er å gjøre alle innbyggere, media, politikere og øvrige beslutningstagere oppmerksomme på vår tallrike og omfattende bevegelse. Slik kan dette bidra til å skape en større forståelse for vår kulturbevarende virksomhet og bruken av gårsdagens kjøretøy på morgendagens veier.