Årsavgiften på kjøretøy 30 år og eldre foreslås likevel ikke fjernet slik VG påsto 26. august i sitt hovedoppslag der de viste til en lekkasje fra statsbudsjettet. Budsjettet lagt frem i dag viser at kjøretøy over 30 år skal betale kr. 435,- i årsavgift. Så da fortsetter LMK overfor myndighetene med sitt fokus på denne urimelige "kulturavgiften".
Det som er positivt for eiere av busser og lastebileiere at regjeringen opprettholder fritaket av vektårsavgift for kjøretøy som er 30 år eller eldre (unntatt tilhengere). Se mer om statsbudsjettet ved å klikke på bildet.

statsbudsjettet