Veteran VW Klubben, Horten og Omegn Veteranvogn Klubb, Norsk Fiat Register, Norsk Jaguar Klubb, Nostalgi & motormuseum, Romerike Gammelbil Klubb, Rootes Car Club Norway, Street and Cruisin Club´ Halden, Tromsø Kjøretøyhistorisk forening Autovis og Stjørdal Veteran Motorsykkel Club (NVMC) var de 10 heldige som fikk penger fra fondet LMK Aktiv!.
Klikk på bildet for mer.
vinnere

 

I utlysningen for perioden høst/vinter ble det satt fokus på søknader med fokus på drift av klubben.

a. Klubbhusrelaterte prosjekter
b. Rekruttering, fremstøt mot f.eks. ungdom, jenter i alle aldre og folk generelt.
c. Jubileumsmarkeringer
d. Bøker/tidsskrifter om klubben, lokal/regional samferdselshistorie m.m.
e. Andre prosjekter klubben ønsker å involvere seg i.

25 søknader kom inn, og følgende 10 klubber har fått tildelt midler:

Høst/vinter 2014

Tildelt

Veteran VW Klubben

6 500

Horten og Omegn Veteranvogn Klubb

5 000

Norsk Fiat Register

5 000

Norsk Jaguar Klubb

5 000

Nostalgi & motormuseum

5 000

Romerike Gammelbil Klubb

5 000

Rootes Car Club Norway

5 000

Street and Cruisin Club´ Halden

5 000

Tromsø Kjøretøyhistorisk forening Autovis 

5 000

Stjørdal Veteran Motorsykkel Club  (NVMC)

3 500

 

Neste søknadsfrist for perioden vår/sommer er 1. april. Det vil bli sendt ut mer informasjon om dette i løpet av februar og etter landsmøtet.
Størrelsen på totalbeløpet for utdeling av midler fra LMK Aktiv! vedtas på landsmøtet lørdag 15. mars 2015.

• Fokus på aktivitet for perioden vår/sommer knyttes opp mot kjøretøyene

a. Treff/ arrangement
b. Samlinger/ turer
c. Løp
d. Effekter som eks. kjeledresser/refleksvester m/logo til mannskap
e. Sosialt arbeid. Turer med barn, bevegelseshemmede, eldresentre o.l.
f. Alle andre gode tiltak

Hvem kan søke?
Fondsmidlene kommer direkte fra forsikringsgodtgjørelsen, og skal tilgodese de klubber som aktivt bidrar til ordningen. Dette er sannsynligvis den største økonomiske medlemsfordelen enkeltmedlemmet kan få via klubbenes eierskap i LMK.

Følgende blir lagt til grunn for å bli en prioritert søker:

1. Ha levert medlemslister eller opplyser i søknad om at lister sendes LMK i løpet av en måned, slik at medlemmene kan få et tilbud fra LMK Forsikring.
2. Ha publisert informasjonsannonser om LMK Forsikring (blir tilsendt), eller opplyser i søknad om at annonse skal publiseres i medlemsblad/nyhetsbrev.
3. Vise om/hvordan forsikringsordningen kan markedsføres i prosjektet det søkes midler til.
4. Oppfylle LMK vedtektenes § 8
5. Forplikte seg til i etterkant å skrive en kort prosjektrapport til LMK

Øvrige klubber kan selvfølgelig også søke om de har et godt prosjekt.

Med hilsen fra styret i LMK