Tom T. Græger har sagt opp sin stilling som generalsekretær i LMK etter drøyt 11 år i stillingen. Etter avtale vil Tom fratre stillingen 9. januar.

Styret ønsker Tom lykke til videre og takker for innsatsen gjennom mange år.