Det er laget ny retningslinjer for søknad om momskompensasjonen.

Alle som søker må fylle ut skjema som sendes LMK på e-post eller pr. post sammen med revidert regnskap (underskrevet av kasserer og klubbens oppnevnte revisor).

Merk e-posten MVA-kompensasjon.

Søknad uten regnskap der det vises til regnskap offentligjort i medlemsblad eller regnskap som skal være innsendt tidligere godkjennes ikke. 

Søknadsfristen er 15. juni.