Mottakere av jubileumsplaketter Mottakere av jubileumsplaketter

LMK avholdt sitt årlige landsmøte lørdag 14. mars på Scandic Oslo Airport Hotell, Gardermoen. Det møtte 58 eierklubber med fullmakt og 92 delegater i tillegg til styret og innbudte gjester. Forhandlingene ble gjennomført på en rolig og konstruktiv måte.  

Bjørn Austad Hvaleby ble gjenvalgt som styreleder. Som nye styremedlemmer ble valgt Merethe Larsen og Leif M. Skare. Styremedlemmene Alf Hanssen og Bernt Erik Olsen var på valg men ønsket ikke gjenvalg.

Det ble delt ut jubileumsplaketter til følgende eierklubber som i år kan se tilbake på 25- og 50-års virksomhet:

Delegatene takket LMKs sekretær, Kristin Risø for vel utført arbeid. Her overrekkes hun blomster av Lise UkkelbergDelegatene takket LMKs sekretær, Kristin Risø for vel utført arbeid. Her overrekkes hun blomster av Lise Ukkelberg

50 år:

  • Norsk 2CV Klubb

25 år:

  • Follo Veteran- og Gammelbil Forening
  • Norsk Tempoklubb
  • Norsk Volvo Amazon Klubb
  • Rootes Car Club Norway
  • Transporthistorisk Forening
  • Z1 Owners Club Norway

Disse klubbene som også fylte 25 år var ikke tilstede:

  • Kvam Veteranvogn Klubb
  • Norsk Volvo klubb
  • Orkladal Veteranklubb

 

Etter selve landsmøtet fikk forsamlingen en orientering om LMK-forsikringen ved WaterCircles Adm. dir. Jack Skallerud Bråthen, Nasjonal Motordag og AmCars organisasjon ved AmCars leder Harry Kjensli og en orientering om Kulturminnedagene ved LMKs styremedlem Nils Marstein. Møtet ble avsluttet med informasjon om FIVAs bil- og motorsykkelløp ved styreleder Bjørn A. Hvaleby.

 

Bjørn A. Hvaleby takker Alf Hansen for hans innsats som styremedlem Bjørn A. Hvaleby takker Bernt Erik Olsen for hans innsats som styremedlem
Bjørn A. Hvaleby takker Alf Hansen og Bernt Erik Olsen for deres innsats som styremedlemmer