Nordisk møte ble avholdt på Scandic hotel Ringsaker 04.09.2015 - 06.09.2016. LMK var i år vertskap for møtet. Våre søsterforeninger i Danmark, Sverige og Finland deltok, og erfaringer ble utvekslet. Det nordiske samarbeidet er svært godt, og mange av problemstillingene knyttet til veterankjøretøyer er sammenfallende i de øvrige nordiske land.

Lørdangens utflukt gikk til Ådalsbruk motormuseum, og delegasjonen ble fraktet i en tidsriktig buss type DAF fra 1975. Neste nordiske møte finner sted i Danmark i 2016. Fra Norge deltok et samlet styre samt administrasjonen i Oslo ved Kristin Risø og Stein Christian Husby