Grimstad Motorveteraner arrangerer Norgesløpet 2016, og påmeldingen er allerede i gang.

De ønsker velkommen til Norgesløpet i Grimstad 10. - 12. juni 2016 - i anledning Grimstad bys 200-årsjubileum!

Løpet har en løype som er 11,8 mil og en kortere løype på ca. 5 mil. Kjøretøy i klasse A, B og C, samt letter motorsykler (til 125 ccm) kan velge om de vil kjøre kort eller lang løype. Kjøretøy f.o.m. klasse D må kjøre lang løype. Nyttekjøretøy eldre enn 31. desember 1930 kan også velge kort eller lang løype.

GMV ønsker å arrangere Norgesløpet 2016 med en størst mulig bredde innen den motorhistoriske bevegelsen. I henhold til løpets vedtekter vil det derfor bli forhåndsreservert et antall startnummer for utenlandske deltakere. Likeledes vil det om mulig bli foretatt en jevn fordeling aldersmessig så alle FIVA-klassene blir best mulig representert i løpet. Klubben forbeholder seg retten til å avvise påmeldinger i fall antall påmeldte overstiger maksimum kapasitet for sikker og best mulig gjennomføring av Norgesløpet. Dersom totalt antall påmeldinger overskrides innen påmeldingsfristen vil deltakere fra LMK-tilhørige klubber få fortrinnsrett til å delta.

Se egen lenke.Påmelding Norgesløpet 2016.