Siste nytt

Verdifastsettelse:

I den senere tid har markedsverdien på en rekke veterankjøretøyer steget kraftig. For at du skal unngå underforsikring på kjøretøyet ditt, er det viktig at du følger med på verdiutviklingen og melder fra til LMK når du mener det er behov for å øke verdien.

Grimstad Motorveteraner arrangerer Norgesløpet 2016, og påmeldingen er allerede i gang.

De ønsker velkommen til Norgesløpet i Grimstad 10. - 12. juni 2016 - i anledning Grimstad bys 200-årsjubileum!

Nordisk møte ble avholdt på Scandic hotel Ringsaker 04.09.2015 - 06.09.2016. LMK var i år vertskap for møtet. Våre søsterforeninger i Danmark, Sverige og Finland deltok, og erfaringer ble utvekslet. Det nordiske samarbeidet er svært godt, og mange av problemstillingene knyttet til veterankjøretøyer er sammenfallende i de øvrige nordiske land.

sch

Stein Christian Husby.

Stein Christian Husby er en 37 år gammel mann, gift og bosatt i Bærum. Han har yrkesbakgrunn fra dagligvarehandelen hvor han blant annet har hatt ansvaret for flere forretninger. Drift innen en av markedets mest konkurranseutsatte bransjer, har gitt bred erfaring innen service, ledelse og markedsføring.

Husby har siden ung alder hatt en lidenskapelig interesse for eldre kjøretøyer og norsk kjøretøyhistorie. Han har tidligere vært leder i Norsk Volvo Amazon Klubb i flere perioder frem til 2002. I senere år har fokuset blitt rettet mot merket Mercedes-Benz, og Husby har vært leder for Mercedes-Benz Klubben Norge avdeling Oslo samt hovedstyremedlem i MBKN inntil nylig. I lys av sine verv har han med stor interesse fulgt LMK sitt arbeid fra sidelinjen i en årrekke, og han vil således kunne dra nytte av dette og egne erfaringer videre inn i LMK.

I tillegg til en stor motorhistorisk interesse har Husby tidligere vært politisk aktiv, og mange interessefelt, som nyere verdenshistorie, kunst og skandinavisk design.

Stein Christian starter på kontoret i løpet av august og vil nok bli å se på forskjellige arrangement utover høsten. Ta vel imot vår nye medarbeider.

 

LMKs styre har tildelt Grimstad Motorveteraner Norgesløpet for 2016. Datoen for løpet blir helgen 11. – 12. juni, så sett av datoen.

Mer informasjon vil komme etter hvert.

Disse klubbene fikk tildelt 80.000 kroner fra LMK Aktiv:

 • Nostalgi og Motormuseum
 • Bergen Veteranvogn Klubb
 • Tønsberg Automobilklubb
 • Follo Jern & Skrot
 • Harstad Motorhistoriske Klubb
 • Nord Trøndelag Motorhistoriske Forening
 • Norsk Fiat Register
 • Norsk Indian Klubb
 • Norsk Volvo PV Klubb
 • Salten Motorhistoriske Forening
 • Trøndelag Veteranvognklubb

Disse elleve klubbene fikk tildelt midler fra LMK-Aktiv våren 2015. LMK og LMKs samarbeidspartner på forsikring, WaterCircles etablerte som kjent et fond i fjor, LMK Aktiv! Fondet finansieres av godtgjørelsen fra forsikringsordningen, og er ment som en bonus til de klubber som yter en innsats for forsikringsordningen.

Sammen med WtC håper vi at fondet kan hjelpe klubbene til å få gjennomført sine ulike prosjekter. For de klubbene som ennå ikke har søkt midler fra fondet minner vi om at det er ny utdeling allerede til høsten.

 Mottakere av jubileumsplaketter Mottakere av jubileumsplaketter

LMK avholdt sitt årlige landsmøte lørdag 14. mars på Scandic Oslo Airport Hotell, Gardermoen. Det møtte 58 eierklubber med fullmakt og 92 delegater i tillegg til styret og innbudte gjester. Forhandlingene ble gjennomført på en rolig og konstruktiv måte.  

Bjørn Austad Hvaleby ble gjenvalgt som styreleder. Som nye styremedlemmer ble valgt Merethe Larsen og Leif M. Skare. Styremedlemmene Alf Hanssen og Bernt Erik Olsen var på valg men ønsket ikke gjenvalg.

Det er laget ny retningslinjer for søknad om momskompensasjonen.

Alle som søker må fylle ut skjema som sendes LMK på e-post eller pr. post sammen med revidert regnskap (underskrevet av kasserer og klubbens oppnevnte revisor).

Merk e-posten MVA-kompensasjon.

Søknad uten regnskap der det vises til regnskap offentligjort i medlemsblad eller regnskap som skal være innsendt tidligere godkjennes ikke. 

Søknadsfristen er 15. juni.