Siste nytt

Frivillighet Norge (som vi er medlem av siden opprettelsen i 2005) har fått gjenomslag for sitt momskrav. Staten slår nå fast at staten ikke skal momspålegge varer kjøpt av en organisasjon som defineres som frivillig. Det er en veldig god nyhet for oss som driver med kulturbevarende virksomhet, og det kan bli interessant å se hvilke utslag dette får for den enkelte klubb.

LMKs styre har de siste 9 ukene hatt en kontinuerlig prosess for å imøtekomme landsmøtets ønske om en revisjon av forsikringsordningen. Styret håper at klubbene nå sørger for at klubbmedlemmene informeres godt via klubb- og medlemsmøter, medlemsblad, internett og e-post.

Styret i LMK ønsker med denne kunngjøring å redegjøre for vår kjennskap til Motorhistorisk Forbund Norge - www.mfnorge.no. (Heretter kalt MFN).

• Citroen SM Klubb Norge
• The Rolls-Royce Enthusiasts’ Club
• Kawasaki Triples Club of Norway

Vegdirektoratet (VD) har etter over ett års saksbehandling gitt eieren av en Scott TT Replica 1930 medhold i en klage over et vedtak fra 2007 der han ble pålagt å modifisere motorsykkelen. LMK så tidlig i denne prosessen at dersom dette pålegget ble stående, ville dette få alvorlige konsekvenser for motorhistoriske kjøretøyers mulighet for å kunne bevares som originale kjøretøy.