Siste nytt

Vi slår rett og slett fast at Nasjonal Motordag har etablert seg som en tradisjon innen det norske veterankjøretøymiljøet. Den 6. juni er blitt en merkedag for svært mange kulturbevarere og entusiaster der de over hele landet viser frem sin del av den motorhistoriske kulturarven. Bli med!
(Klikk på bildet for mer.)

motordag2012

(Nasjonal Motordag 2012 på Rådhusplassen i Oslo)

LMK Aktiv!

Ryfylke Veteranvognklubb, Nord-Troms Motorhistoriske, NVMC «Trondhjemsridtet», Ford Club Norway, TR-Register Norway og Narvik Automobilselskap var de 6 heldige som fikk penger fra fondet LMK Aktiv!.
Les mer her.

Helgen 10-11 mai ble det gjennomført en rekke arrangementer av både LMK-tilsluttede klubber og andre. Her er et utvalg som rett og slett kan nytes!
Husk at du i noen artikler må klikke på "Vis Dobbeltside" og "Zoom" i menyen opp til venstre.
opointmai

(Faksimile fra Møre-Nytt. Foto: Janne-Marit M. Falch)

 

Rogaland MG Center er nå gått inn i LMK som deleier på lik linje med de øvrige klubber og foreninger. LMK har nå 73 lokale/regionale, og 67 merke/landsdekkende eiere. Klikk på bildet for å gå til klubbens websider.

rmgc

EU overlater til hver enkelt nasjon å velge hyppighet av PKK (EU-kontroll) på kjøretøy.
I tillegg er det nå vedtatt en standard for hva et "historisk kjøretøy" er.  Klikk her for mer.

 

Kjøretøy av historisk interesse er alle kjøretøy som anses som historisk av den medlemsstat  - eller den institusjon som er gitt statlig myndighet - der kjøretøyet er registrert, og som oppfyller følgende krav:

  • Produsert eller førstegangsregistrert for minst 30 år siden.
  • Kjøretøyets spesielle type, som definert i landets eller i EUs lover, er gått ut av produksjon.
  • Det er bevart og vedlikeholdt i sin originalstand, og er ikke vesentlig teknisk endret i hovedbestanddelene.

Samferdselsdepartementet har ingen planer om å endre dagens ordninger mht kjøretøy som er 30 år eller eldre. Verken på bruken, definisjonen eller tidsintervallene for PKK, sier departementet  til LMK. 

Toll- og Avgiftsdirektoratet snur. LMK påpekte i brev 18. februar at de nye reglene stilte urimelige dokumentasjonskrav for å kunne registrere et motorhistorisk kjøretøy. Klarte eier ikke dette skulle dagens dato for vanlig førstegangsregistrering avgjøre størrelsen på hvor høy avgift eier skal betale. Direktoratet så raskt det urimelige i dette. Kjøretøy 30 år og eldre skal ikke omfattes av dette kravet.
Klikk på bildet for mer.
toll-avgift

 (Faksimile fra www.toll.no)

Tittelen på Erik Fosnes Hansens roman om "skrotingen" av Titanic kan stå som et symbol på hva mange føler når det definitivt er slutt for et kjøretøy. Det er rett og slett ikke mulig å ta vare på ALLE kjøretøy som finnes, selv om det er en trist tanke.
Bjørnar Stormo fra Voll i Lofoten hadde lommetørkleet klart da han kjørte sin lyseblå Volvo 245 på dens siste tur - til huggeriet. 
(Klikk på bildet for mer)
huggeriet

(Faksimile fra Lofot-Tidende)

LMKs landsmøte ble gjennomført på Scandic Oslo Airport Hotel på Gardermoen. 57 av 137 klubber var representerte med til sammen 351 stemmer - noe som er godt over halvparten av LMKs samlede antall stemmer.
Engasjementet var stort. 

Da landsmøtet hadde sagt sitt skulle styret komme tilbake med en mer detaljert arbeidsplan enn den som ble presentert. Styret fortalte også at det var planlagt å opprette arbeidsgrupper internt ledet at et av LMKs styremedlemmer, og da var det naturlig å se dette i sammenheng med en utvidet og mer detaljert arbeidsplan. Denne skulle sendes klubbene i begynnelsen av mai.

Styret skal også sette sammen en mer detaljert oversikt om hvilke spesifikasjoner som la grunnlaget for det anbud som førte til at man valgte medlemsystemet Orgsys. Også en mer detaljert oversikt over utgiftene frem til nå, og en oversikt over prosessen og kostnadene i tiden freover. Denne skulle også inneholde detaljer rundt "Min side" og "Kjøretøyregisteret". Dette registeret som er webbasert ble presentert etter at den formelle delen av landsmøtet var over.

Landsmøtet vedtok blant annet:
* Et forslag fra NVK om å arbeide for en flytende fritaksgrense fra PKK på 50 år og eldre.
* Styrets forslag om å primært arbeide for å fjerne årsavgift for alle kjøretøy 30 år og eldre, subsidiært for mopeder og alle kjøretøy fra 1939 og eldre.
* Reduksjon av klubbenes kontingent til LMK fra NOK 20 til NOK 15 per klubbmedlem - fortsatt begrenset opp til maks 1400 medlemmer.

Landsmøtet avviste to forslag fra Rutebilhistorisk forening som førte til at foreningen meldte seg ut av LMK.
Sven Olav Szallies takket av etter 5 år som styreleder, og den nyvalgte er Bjørn Austad Hvaleby som inntil da har vært nestleder. Nytt medlem i styret er Bjørn Gudem fra Hamar.

Etter landsmøtets formelle del ble det også fokus på erfaringene så langt med Nasjonal Motordag. Her kom klubbene med den oppsummeringen, og diskuterte i tillegg hvordan de så for seg deltagelsen videre.
Hotellet fungerer meget bra som landsmøtearena, og neste landsmøte arrangeres her lørdag 14. mars 2015.

I juni blir det en storslått markering av at det er 100 år siden Stryn fikk sin første bil. Det skal samles blant annet mellom 50 og 100 kjøretøy som gjenspeiler kjøretøyets utvikling fra dengang til nåtid, og dette skal vises i perioden 5-16 juni. Bak arrangementet om kjøretøyene står en hyggelig ansamling herrer som omtaler seg selv som representanter for "Stryn Motorhistoriske". Klikk på bildet for mer.

strynlite

(Faksimile fra avisen Fjordingen. Tekst/foto: Hans Holmøvik)