Uncategorised

Den 5. oktober 2017 ble det sendt ut et informasjonsskriv fra LMK hvor det fremgikk at en samarbeidsavtale mellom IF og LMK var inngått.

Det viser seg i ettertid at teksten fra LMKs side var noe forvirrende, og vi har i anledning dette mottatt en hel del henvendelser. Det blir derfor viktig for LMK å presisere følgende;

1)    Samarbeidsavtalen med IF gjelder fra 01.01.2018. IF hverken skal eller har mulighet til å ta imot LMK-forsikringer før dette tidspunktet.

 

2)    WaterCircles er fremdeles LMKs samarbeidspartner frem til nyttår, og dette gjelder alle LMK-forsikringer, nytegninger som fornyelser.

 

3)    LMK vil løpende holde klubbene orientert om all utvikling knyttet til hvordan forsikringene flyttes til ny samarbeidspartner fra nyttår.

Det pågår nå et løpende arbeid knyttet til denne prosessen, og LMK vil holde klubbende orientert ukentlig i tiden fremover.

Samarbeidet mellom WaterCircles Norge AS og LMK om LMK-Forsikring opphører 31.12.2017. LMK opplever for tiden mange spørsmål rundt dette. På diverse forum-sider tilknyttet eier-klubbene er dette også et aktuelt tema. Det rettes også til dels kritikk mot LMK for mangelfull informasjon rundt hva våre medlemmer skal foreta seg med hensyn til egne forsikringer.

Det var som kjent lenge en tvist knyttet til forhold rundt oppsigelsen mellom WaterCircles Norge AS og LMK. Saksforholdet ble avsluttet med et forlik 7. juli 2017. Inntil denne dato hvor tvisten ble avsluttet, har det nærmest vært umulig for LMK å kunne gå i noen reelle forhandlinger med nye potensielle samarbeidspartnere.

Vår samarbeidspartner er fremdeles WaterCircles Norge AS, og all nytegning og fornyelse skjer fortsatt gjennom dem. Vi henstiller derfor til et godt og lojalt samarbeid ut avtaleperioden.

LMK er for tiden i dialog med flere aktuelle samarbeidspartnere for en videreføring av LMK-forsikringen. Vi søker gode løsninger og betingelser for våre medlemmer slik at LMK-forsikringen fortsatt vil være et av markedets beste produkter for veterankjøretøy. Av hensyn til prosessen vi befinner oss i, er det derfor ikke mulig å komme med ytterligere informasjon.

LMK-Forsikringen vil bli videreført, og LMK vil komme med mer informasjon når alle avklaringer foreligger. Den enkelte forsikringstaker må selv flytte videre sine forsikringer til ny Samarbeidspartner dersom man fortsatt skal følge LMK og ha en LMK-Forsikring. Dokumentasjonen rundt de enkelte kjøretøy befinner seg hos LMK, og ingen nye besiktigelser vil bli nødvendig.

Skulle det være ytterligere spørsmål rundt din LMK-forsikring kan Generalsekretær Stein Christian Husby kontaktes på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller telefon 465 08 165.

Sommeren er her, og dette medfører også noe ferieavvikling i LMK. Det er fortsatt full drift ut uke 28, og det vil være halv bemanning også ut uke 29. Etter dette vil kontoret være stengt frem til 7. august.

Forsikringssøknader vil ikke kunne behandles i denne perioden, men garantiforsikring kan tegnes direkte hos WaterCircles på 67 20 60 30 eller Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

Andre henvendelser av viktig karakter, kan rettes direkte til generalsekretær Stein Christian Husby på 465 08 165.eller Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

LMK vil benytte anledningen til å ønske alle sine medlemmer en riktig god sommer!

Vanskelighetene ved LMK-kontoret etter virusangrep på tampen av 2016 er nå i stor grad tilbakelagt. Vi vil igjen kunne motta epost på vanlig måte til vår hovedadresse www.lmk.no.

Dette har blant annet medført forsinkelser knyttet til forsikringssøknader, og dette er også i rute igjen.

LMK vil derfor takke for året som har gått og ser frem mot nye oppgaver og utfordringer i 2017. Det vil bli arrangert regionmøter i løpet av vinteren og våren, og vi vil komme tilbake til tidspunkter for dette.

LMK har også i år fått tilsagn om momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet. Avkortningen i år var på 23,6578% i forhold til søkt beløp. Utbetalingen til LMK vil skje i midten av denne måneden. LMK vil derfor utbetale til samtlige klubber, som har søkt, før jul. Dette sikrer at beløpet kommer på riktig regnskapsår.

Vi vil samtidig minne om at det fremdeles er mange klubber som ikke benytter seg av denne muligheten. Kun 69 av 144 tilsluttede klubber søkte. Er din klubb en av disse, kan dere kontakte LMK på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. for å få detaljer rundt hvordan dette fungerer med hensyn til søknad og tildeling. Dette er en av flere fordeler LMK-klubbene har gjennom tilknytningen til LMK. LMK dekker alle kostnadene knyttet til innsending og revisjon.

 

Sommeren en snart slutt, og ferietid med en aktiv treffsesong for våre motorhistoriske kjøretøyer er stort sett tilbakelagt.

De fleste av oss kan se tilbake på en rekke vellykkede arrangementer rundt om i landet - en god blanding tilpasset interessefelt og geografisk tilknytning.Vi går nå mot  høst og vinter hvor det igjen blir innetid (les garasjetid) med mulighet for puss og stell av våre klenodier.Representanter fra LMK har deltatt på flere arrangementer gjennom sesongen, og tilbakemeldingene er enstemmig rundt hvor mye positivt frivillig arbeid det nedlegges for å ivareta norske kjøretøykultur. Selv med dårlig vær, uten sponsorer og med slunkne klubbkasser skaper man det utoligste. Det er kun ett ord som er beskrivende for dette - imponerende!

 

Vi vil samtidig gratulere Motorveteranene i Grimstad med et flott gjennomført Norgesløp, og stafettpinnen går videre til Kongsberg Automobilselskap for 2017.

LMK vil bli å treffe på en rekke arrangementer utover høsten, og vi stiller gjerne opp på klubbesøk og ulike arrangement ved forespørsel. Ytterligere forsikringskurs knyttet til opplæring av besiktigelsespersoner og LMK-kontakter vil også avholdes. Er det interesse og grunnlag for dette i ditt nærområde, er det bare å ta kontakt med oss på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..