Vanskelighetene ved LMK-kontoret etter virusangrep på tampen av 2016 er nå i stor grad tilbakelagt. Vi vil igjen kunne motta epost på vanlig måte til vår hovedadresse www.lmk.no.

Dette har blant annet medført forsinkelser knyttet til forsikringssøknader, og dette er også i rute igjen.

LMK vil derfor takke for året som har gått og ser frem mot nye oppgaver og utfordringer i 2017. Det vil bli arrangert regionmøter i løpet av vinteren og våren, og vi vil komme tilbake til tidspunkter for dette.