Informasjonsfolder klubbene/ LMK

Vil dere ha noe å dele ut på arrangementene?
LMK har laget en noenlunde ”tidløs” informasjonfolder som er et A4-ark som brettes to ganger slik at det blir en liten og praktisk trykksak. Klubbene har lenge ønsket å ha noe de kan dele ut på sine lokale arrangementer til både deltakere og tilskuere i forbindelse med løp, og til besøkende på messer, utstillinger og stands/boder på f.eks. markeder.