EU går tilbake på både å snevre inn definisjonen av historiske kjøretøy, og trekker forslaget om årlig PKK for alle typer kjøretøy nyere enn eu1959.
- Det ville i utgangspunktet vært mulig å gjøre nasjonale unntak, men nå ser det altså ut til at kommisjonen har endret holdning og blitt tydeligere på de punkter om historiske kjøretøy der det er kommet mange reaksjoner, sier avdelingsdirektør Lasse Lager i Samferdselsdepartementet til LMK.
– Slik vi leser forslagene til endring betyr dette at de nasjonale bestemmelsene vil bli førende. Departementet har ingen planer om å endre dagens ordninger mht kjøretøy over 30 år i Norge. Verken på bruken, definisjonen eller kontrollhyppigheten av disse, sier Lager.

Dette EU-direktivet dukket opp som et foreløpig forslag i juli 2012, og skapte stor debatt i den internasjonale motorhistoriske bevegelse. LMK sendte i september sine betenkninger inn til Vegdirektoratet som formidlet dette sammen med andre reaksjoner tilbake til Bruxelles.

Tyske ADAC (NAFs søskenorganisasjon) og den britiske avisen The Telegraph melder begge at EU går tilbake på sin innsnevring av definisjonen «historiske kjøretøy», og overlater til de ulike nasjoner å selv bruke skjønn i definisjonen. Mindre endringer på kjøretøyet kunne med EUs definisjon ført til at kjøretøyet mistet sin status som historisk, og dette ville kunne føre til tap av alle skatte-, avgift og kontrollunntaksfordeler disse kjøretøyene har opparbeidet seg i årenes løp.

Transportkomiteen i EU voterer over direktivet 30. mai, og den endelige avstemningen i EU-parlamentet er 2. juli.