Fédération Internationale des Véhicule AnciensFIVA er en internasjonal organisasjon som består av 85 forbund og klubber i 62 nasjoner, og har tilsammen 1.500.000 medlemmer. FIVA arbeider for tilrettelegging av den motorhistoriske hobby på internasjonalt plan. Det drives politisk arbeid og utstrakt lobbyvirksomhet for å påvirke internasjonal lovgivning, reguleringer og EU-direktiver for å bidra til at motorhistoriske kjøretøy tilgodeses med flest mulig unntak.
Disse argumentasjoner og resultater bruker LMK ovenfor myndighetene for å bedre forholdene for deg som entusiast.
For Norge spesielt er det allerede oppnådd resultater i form av unntak i det norske lovverket som du som eier av et motorhistorisk kjøretøy i dag nyter godt av.

Klubbene har på landsmøtene gitt LMK beskjed om å være aktiv i det internasjonale arbeidet siden mange EU-direktiv er av vesentlig betydning for det enkelte medlem. LMK deltar derfor i FIVAs arbeid.

Dersom du eller andre i klubben skal delta i FIVAs internasjonale løp og arrangementer
 der det kreves FIVA-pass, så husk at LMK som sender ut søknadspapirer og står for utstedelsen av passet. Husk at saksbehandlingen kan ta noe tid pga. besiktigelse og godkjenning, så vær ute i god tid. Det er også verdt å merke seg at mange mener at et FIVA Pass øker kjøretøyets status, og det kan være en tanke å ha et FIVA Pass. Ikke minst med tanke på et eventuelt salg til en utenlandsk kjøper.
Kontakt LMKs kontor for å komme i kontakt med den til enhver tid ansvarlige person for FIVA Pass i Norge.
Her kan du laste ned søknadsskjema og annen informasjon om FIVA Pass/ID.