LMK-Nytt 4/19

LMK-Nytt 4/19

27.06.19 13:15 av Stein Christian Husby

Motorkonvoien og Motortreffet er over, men arrangementene har satt betydelige kjøretøypolitiske spor etter seg. Det politiske arbeidet blir viktig i tiden fremover, og for å nå tilsiktede mål må det samarbeides på tvers av organisasjonene.

Les mer
LMK-Nytt 2/2019

LMK-Nytt 2/2019

17.04.19 13:57 av Stein Christian Husby

Sesongen 2019 er godt i gang. Mye positivt som skjer og planlegges i LMK og klubbene. Motorkonvoien og Motortreffet er blant årets høydepunkter. Gratis LMK-forsikring fra IF er også et positivt tilskudd til dem som ikke allerede har forsikringene sine hos LMK /IF.

Les mer
LMK-Nytt 8/19

LMK-Nytt 8/19

10.12.19 11:51 av Stein Christian Husby

Styret i LMK fremmer forslag om at medlemskontingenten til klubbene settes ned for 2020. LMK-forsikringen viser så gode resultater at det p.t ikke foreligger et behov for at denne holdes på dagens nivå. Dette forutsetter at klubbene fortsetter det gode arbeidet med å tegne nye forsikringer.

Les mer
LMK-Nytt 7/19

LMK-Nytt 7/19

04.12.19 12:29 av Stein Christian Husby

Sikkerhet har engasjert mange etter Rjukan-ulykken i 2018. Dette blir også blant temaene under Temakonferansen i januar. LMK spiller en viktig rolle for at vi kan holde våre kjøretøy i topp teknisk stand, selv om stadig flere fritas for PKK.

Les mer
LMK-Nytt 6/2019

LMK-Nytt 6/2019

21.10.19 16:13 av Stein Christian Husby

LMK stiller på Oslo Motorshow også i år. Styret og Administrasjonen vil være til stede. Nå har du også muligheten til å abonnere direkte på nyhetsbrevene fra LMK, slik at du holdes løpende orientert omkring hva som skjer i LMK og politisk rundt fortsatt bruk av motorhistoriske kjøretøy.

Les mer
LMK og WaterCircles Norge har forlikt tvisten.

LMK og WaterCircles Norge har forlikt tvisten.

19.02.19 00:00 av Stein Christian Husby

Konflikten mellom WaterCircles Norge og LMK har pågått lenge, og saken var brakt inn for domstolene. Nå har partene kommet til enighet gjennom en utenrettslig forliksavtale.

Les mer
LMK-Nytt 9/18

LMK-Nytt 9/18

03.09.18 12:16 av Stein Christian Husby

Mer synlighet, mer deltakelse og mer igjen til eierklubbene. Overskriften markerer LMKs ambisjoner i tiden fremover. I LMKs nye Strategi- og handlingsplan fremkommer det tydelig at LMK tar mål av seg til å bli noe mer for eierklubbene enn en tilbyder av forsikring.

Les mer
LMK-Nytt 5/18

LMK-Nytt 5/18

22.03.18 09:43 av Stein Christian Husby

Retten til å bruke våre kjøretøy. En grunnforutsetning for all videre eksistens innen vår bevegelse er at vi også fremover kan ha en rett til å bruke våre kjøretøy.

Les mer