Artikler

LMK-Nytt 7/19

04.12.19 12:29
av Stein Christian Husby
LMK-Nytt  

LMK-Nytt 7/19

Sikkerhet har engasjert mange etter Rjukan-ulykken i 2018. Dette blir også blant temaene under Temakonferansen i januar. LMK spiller en viktig rolle for at vi kan holde våre kjøretøy i topp teknisk stand, selv om stadig flere fritas for PKK.

Les mer...
LMK-Nytt 6/2019

21.10.19 16:13
av Stein Christian Husby
LMK-Nytt  

LMK-Nytt 6/2019

LMK stiller på Oslo Motorshow også i år. Styret og Administrasjonen vil være til stede. Nå har du også muligheten til å abonnere direkte på nyhetsbrevene fra LMK, slik at du holdes løpende orientert omkring hva som skjer i LMK og politisk rundt fortsatt bruk av motorhistoriske kjøretøy.

Les mer...
LMK-Nytt 4/19

27.06.19 13:15
av Stein Christian Husby
LMK-Nytt  

LMK-Nytt 4/19

Motorkonvoien og Motortreffet er over, men arrangementene har satt betydelige kjøretøypolitiske spor etter seg. Det politiske arbeidet blir viktig i tiden fremover, og for å nå tilsiktede mål må det samarbeides på tvers av organisasjonene.

Les mer...
LMK-Nytt 2/2019

17.04.19 13:57
av Stein Christian Husby
LMK-Nytt  

LMK-Nytt 2/2019

Sesongen 2019 er godt i gang. Mye positivt som skjer og planlegges i LMK og klubbene. Motorkonvoien og Motortreffet er blant årets høydepunkter. Gratis LMK-forsikring fra IF er også et positivt tilskudd til dem som ikke allerede har forsikringene sine hos LMK /IF.

Les mer...
LMK-Nytt 9/18

03.09.18 12:16
av Stein Christian Husby
LMK-Nytt  

LMK-Nytt 9/18

Mer synlighet, mer deltakelse og mer igjen til eierklubbene. Overskriften markerer LMKs ambisjoner i tiden fremover. I LMKs nye Strategi- og handlingsplan fremkommer det tydelig at LMK tar mål av seg til å bli noe mer for eierklubbene enn en tilbyder av forsikring.

Les mer...
LMK-Nytt 5/18

22.03.18 09:43
av Stein Christian Husby
LMK-Nytt  

LMK-Nytt 5/18

Retten til å bruke våre kjøretøy. En grunnforutsetning for all videre eksistens innen vår bevegelse er at vi også fremover kan ha en rett til å bruke våre kjøretøy.

Les mer...