Husk å flytte forsikringene til IF.

Publisert av Stein Christian Husby den 04.01.18. Oppdatert 23.04.18.
Samarbeidet mellom LMK og WaterCircles opphørte fra årsskiftet 2017/2018. Dette innebærer at alle som er forsikret via WaterCircles ikke lenger har et produkt, som kan kalles en LMK-Forsikring. Forsikringstakerne vil beholde priser og vilkår som før hos WaterCircles frem til hovedforfall i 2018, men LMK har ikke lenger en avtalefestet rett til å kunne bistå deg som forsikringstaker ved vanskelige skadetilfeller. LMKs unike kompetanse og internasjonale nettverk på veterankjøretøy kan bli avgjørende ved verdifastsettelsen ved en totalskade. Verdien og tryggheten av LMKs tilknytning til forsikringsselskapet gjør at IF opplever en massiv pågang av WaterCircles-kunder, som velger å flytte sine forsikringer til IF/LMK.

LMK har sammen med IF gjort vesentlige forbedringer på LMK-Forsikringen blant annet på vilkår, dekning og egenandeler. Redningsforsikringen er også betydelig forbedret. 

For at du som forsikringstaker med LMK-Forsikring skal kunne beholde dette unike produktet, må denne forsikringen overføres til IF. Lovverket krever at forsikringstaker selv må initiere dette gjennom f. eks en fullmakt. Derfor har LMK sammen med IF gjort dette enkelt for deg med et eget fullmaktsskjema.

Last ned skjema og viktig kontaktinformasjon til IF her.