Husk fristen for MVA-refusjon 15. juni 2018.

Publisert av Stein Christian Husby den 07.06.18. Oppdatert 30.08.18.
image.title
Fristen for å søke MVA-refusjon for regnskapsåret 2017 er satt til 15. juni 2018. Vi har utarbeidet et eget søknadsskjema, som tidligere er sendt ut til alle LMK-klubbene. Dette må sendes inn sammen med regnskapet underskrevet av kasserer og  klubbens oppnevnte revisor.

LMK henstiller alle klubbene til å benytte seg av denne ordningen da LMK bærer alle kostnadene rundt dette. Dette er en god mulighet til å få kompensert noe av de utgiftene klubbene har innenfor sitt frivillige arbeid for den motorhistoriske bevegelsen.