LMK søker kandidater til utvalg for kontingent

Publisert av Stein Christian Husby den 12.09.18. Oppdatert 26.09.18.

På Landsmøtet i LMK 2018 ble det truffet følgende vedtak i sak 8E;

 

«Forhøyelse av kontingenten med kr. 20,- til kr. 35,- fra 2019 ble enstemmig vedtatt.
Det skal i tillegg settes ned et utvalgt, slik styret ønsket for å se på dette. Styret og administrasjonen finner ut hvem som skal sitte i dette utvalget.»

 

Det viser seg vanskelig å finne kandidater til et slikt utvalg, som skal bestå av fire representanter; en fra en stor klubb, en fra en mellomstor klubb og en fra en mindre klubb. Utvalget skal sammen med en styrerepresentant utarbeide et forslag til Landsmøtet 2019 på en fremtidig kontingent fra klubbene til LMK. Bakgrunnen for sammensetningen er at kontingenten p.t. har en begrensning oppad til 1400 medlemmer – dvs. ingen LMK-klubb betaler for mer enn dette antallet. Det foreligger heller ikke et minimumsbeløp. Derfor vil kontingenten, særlig med tanke på en økning, falle svært ulikt beroende på klubbenes medlemsantall. Med representanter fra ulike klubb-modeller, vil bredden blant LMK-klubbene være representert og ivaretatt.

 

Kan din klubb tenke seg å være med i dette utvalget? Raske og positive tilbakemeldinger  fortrinnsvis til post@lmk.no imøteses med stor takk!