Strategikonferansen vel gjennomført.

Strategikonferansen vel gjennomført.

Publisert av Stein Christian Husby den 17.01.18. Oppdatert 27.02.18.

LMK har søkt mot eierklubbene for å få tilbakemeldinger om hvordan de ser for seg fremtidens LMK. Landsmøtene er bundet opp i saker nedfelt i organisasjonens vedtekter og gir således lite spillerom for en fri diskusjon. 

Til tross for at delegatene selv stod for reise og opphold, var interessen og påmeldingen formidabel. Det var i forkant utsendt 4 hovedpunkter, som mange klubber hadde behandlet internt i forkant av møtet. 

Deltakerne ble delt opp i totalt 11 grupper, og det var om lag 80 delegater. Det var på forhånd satt opp faste grupper for å gi en geografisk og klubbvis spredning. Diskusjonen gikk livlig rundt bodene, og hver gruppe presenterte sitt syn under en oppsummering ledet av styremedlem Torbjørn Evanger.

Det skriftlige materialet fra hver gruppe er samlet inn og vil bli bearbeidet og behandlet av Styret og Administrasjonen i LMK. Klubbene vil holdes orientert om videre arbeid med dette.

Tilbakemeldingene er meget positive, og samtlige delegater hadde et mål for øye - komme med sitt bidrag for en fremtidig utvikling av LMK. Klubbene påpekte også at et samarbeid med andre organisasjoner blir viktig, og det ble pekt på AMCAR.


image.title
image.title
image.title
image.title
image.title
mandag 21. oktober kl. 16:22

LMK deltar på Oslo Motorshow 25-27. oktober 2019.

mandag 21. oktober kl. 16:13

LMK-Nytt 6/2019

fredag 18. oktober kl. 13:26

LMK inviterer til temakonferanse i 2020.

torsdag 29. august kl. 13:41

Rapporten fra Rjukan-ulykken i 2018 er nå klar

tirsdag 20. august kl. 13:48

LMK-Nytt 5/19