Tildeling av momskompensasjon for 2016.

Publisert av Stein Christian Husby den 18.12.17. Oppdatert 27.09.18.
86 av LMK-klubbene søkte om momskompensasjon for 2016. LMKs søknad om kompensasjon for kostnader til merverdiavgift for 2016 ble innvilget av Lotteri- og stiftelsestilsynet. Organisasjonen ble derfor tildelt 1.745 789,- i total kompensasjon. Dette innebærer en avkortning på 27,1909% i forhold til det godkjente søknadsbeløpet. Avkortningen er prosentvis lik for alle godkjente søknader.

LMK vil forestå utbetaling til klubbene før jul.

LMK bærer klubbenes kostnader med hensyn til søknad og revisjon. Dette er en av de økonomiske fordelene ved en tilslutning til LMK.