Nyheter

LMK mottar en del henvendelser knyttet til at samarbeidet med WaterCircles formelt er sagt opp. Det er fremdeles ikke avklart et tidspunkt for når samarbeidet faktisk opphører, men det vil forhåpentligvis snart foreligge en avklaring knyttet til dette forholdet også. Dette innebærer derfor at situasjonen p.t. er uforandret, og det må derfor presiseres at all nytegning og fornyelse av LMK-forsikring fremdeles skjer gjennom WaterCircles.

LMK har derfor følgelig heller ingen avklaringer knyttet til en mulig ny samarbeidspartner, og informasjon rundt disse forholdene vil foreligge når nødvendige avklaringer har funnet sted. LMK forsøker å finne en omforent løsning med WaterCircles Forsikring rundt tidspunktet for opphør av samarbeidet.

Landsmøtet har gitt LMK v/Styret vide fullmakter til å avklare denne saken, og det tilstrebes derfor å finne gode løsninger for våre medlemmer. LMK-forsikringen vil uansett bli videreført gjennom et annet selskap, fortsatt ment å være en av markedets aller beste forsikringer for veterankjøretøy.

Har du en LMK-forsikring og har noen spørsmal rundt dette? Ta kontakt med LMK på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller ring 22 41 39 00 eventuelt generalsekretær Stein Christian Husby på mobil 465 08 165.

Mange klubber har etterspurt søknadsfristen for mva-kompensasjon for 2016. LMK har nå oversendt eget søknadsskjema til alle klubber, og det henstilles til at dette skjemaet benyttes.

Da vi mottar svært mange epost-henvendelser, er det alltid en viss risiko for at noe ikke kommer oss i hende eller ganske enkelt kan uteglemmes. Derfor henstilles søker-klubbene om å kontakte LMK i løpet av èn uke etter innsendt søknad, dersom det ikke har kommet en bekreftelse fra LMK på mottatt søknad.. Dette for en dobbel sikkerhet og visshet om at søknaden har kommet LMK i hende.

Søknadsfristen er i år satt til 16.06.2017.

Søknader kan sendes elektronisk til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller pr. brev til LMK, Øvre Slotts gate 2b, 0157 OSLO.

Onsdag 22.03.2017 ble dokumentene til årets Landsmøte sendt ut på epost til eierklubbene. Vi opplever enkelte feilmeldinger. Dersom det er klubber som ikke har mottatt dette ennå, vennligst kontakt oss på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. så vil dette bli ettersendt.

Landsmøtet finner sted 22.04.2017, og vi håper at flest mulig av LMKs eierklubber vil være å se her.

 

Landsmøtet 2017 ble tradisjonen tro avholdt på Scandic Hotel Oslo Airport på Gardermoen 22. april 2017. Landsmøtet forløp bra, men dessverre trakk møtet ut i tid til fortrengsel for en del av de inviterte foredragsholderne tiltenkt etter Landsmøtets slutt. Det var likevel et godt møte hvor en rekke viktige avklaringer fant sted knyttet til videre veivalg for LMK.

Det fant sted også utskiftinger av Styret, men dette var i tråd med Valgkomitèens innstilling. Bjørn G. Johannesen har tatt over som ny styreleder i LMK etter avtroppende styreleder Bjørn A. Hvaleby. Leif M. Skare og Merethe Larsen gikk også ut av styret. Det nye styret i LMK består av følgende:

Bjørn G. Johannesen, styreleder

Geir Iversen, Nestleder

Per Ramsøskar, styremedlem

Torbjørn Evanger, styremedlem

Henry Arnfinn Vangseng, styremedlem

Øyvind Wiksaas, styremedlem

 

LMK vil derfor takke de avgåtte styremedlemmer for innsatsen og samtidig ønske det nye styret lykke til videre med arbeidet for LMK.

Gjennom flere år har mange LMK-eierklubber etterlyst et arbeidsverktøy, som kan lette arbeidet for klubbenes sekretærer og kasserere. Dette er verv hvor det med jevne mellomrom skjer utskiftning, og ofte har hver enkelt innført egne metoder og rutiner. Denne overgangen skaper lett en hel del merarbeid, og risikoen for at informasjon, rutiner og prosesser går tapt er overhengende. Det kan heller ikke forventes at alle innehar de samme kunnskapene innen it og økonomi, så et enkelt brukersnitt er påkrevet.

Det er derfor en hel del klubber som er på søken etter egne systemer hvor de kan føre medlemsregister, arkiv over styre- og klubbarbeid, regnskap, kjøretøyregister, utsendelse av medlemskontingent og egen hjemmeside for å nevne noe.

LMK har inngått avtale om bruk av StyreWeb som arbeidsverktøy hos Administrasjonen, og dette systemet fyller de behovene vi opplever at klubbene behøver i sitt daglige virke. Det finnes en hel del tilleggskomponenter slik at StyreWeb kan utvikles uavhengig av klubbens størrelse og organisasjonsstruktur. I tillegg er StyreWeb ferdig tilpasset LMK-eierklubbene. Med nærmere 40 LMK-eierklubber som faste brukere, er det derfor en god visshet for nye potensielle klubber at systemet fungerer. De aller fleste LMK-eierklubbene er allerede lagt inn hos StyreWeb, og StyreWeb kan derfor kontaktes slik at din klubb uforpliktende og gratis kan forsøke en demonstrasjon av StyreWeb og dets funksjoner.

Vedlegger en link med ytterligere beskrivelse og kontaktinformasjon;

http://brosjyre.styreweb.com/lmk-kjoretoy/

 

Her er også en egen video, som viser faktisk bruk av kjøretøyregisteret;

 

http://portal.styreweb.com/Shared/VideoPlayer.aspx?VideoPk=116

 

Med vennlig hilsen

Stein Christian Husby, generalsekretær LMK

Underkategorier