Værguder og gamle rockehelter smilte til Tønsberg Automobilklubb (TAK) i går da medlemmer kjørte

...

Klubbene søkte staten via LMK om tilsammen NOK 196.727 i innbetalt merverdiavgift (moms) for 2005.

...

LMK’s 128 klubber teller nå til sammen 46.500 medlemmer. Dette er et anselig antall mennesker som vi

...

ABC FOR DEG SOM HAR – ELLER SKAL HA LMK FORSIKRING
LMK har på vegne av sine 115 klubber med

...
På grunn av utallige tilbakemeldinger i en årrekke fra medlemmer og tillitsvalgte om usaklig
...