LMK’s 128 klubber teller nå til sammen 46.500 medlemmer. Dette er et anselig antall mennesker som vi mengdemessig skal bruke som brekkstang og døråpner inn til beslutningstagernes kontorer.
Vi er nå ganske enkelt så mye som én prosent av hele den norske befolkning.