Årsavgiften foreslås altså hevet med 2,6 % fra NOK 380 til NOK 390. At den nok en gang øker, viser dette at det for vår gruppe er vanskelig å nå frem med informasjon til beslutningstagerne. Når ikke staten tar ansvar for restaurering og vedlikehold av motorhistoriske kjøretøy – så må andre gjøre dette.

 

Klubbmedlemmer som driver denne typen kulturarbeid er i all hovedsak den alminnelige borger, ikke en rik samler som derfor gir beslutningstagerne god samvittighet for ileggelse av årsavgift.

Men vi må fortsette informasjonsarbeidet, og heller forsøke å finne nye vinklinger for å få rett oppmerksomhet for vår sak. Denne årsavgiften er en etterlevning av personskadeavgiften som tidligere ble krevet inn via forsikringsselskapene, og som ga inntrykk av å være en mer logisk avgift. For vår gruppe burde det primært være fritak for avgift. Subsidiært at den knyttes opp mot førerkortet slik at det er føreren – og ikke antall kjøretøy som avgiftsbelegges med en lav avgift som ikke oppleves som en type kulturavgift!