Innimellom ringes LMK av frustrerte veterankjøretøyeiere som forteller at de har mottatt begjæring om avskilting. Selv om de vet at de har tegnet forsikring, og premien er betalt - så forlanger likevel vegmyndighetene at skiltene må innleveres. Myndighetene opplyser i brevet at det ikke er registrert noen forsikring på kjøretøyet.


Dette er et problem som Vegdirektoratets urgamle datasystem (AUTOSYS) må ta skylden for. Når vi her på LMK’s kontor legger inn en forsikring for et kjøretøy, får vi automatisk en kvittering fra AUTOSYS som bekrefter at registreringen av forsikringen er mottatt. Men så er det slik at noen ganger blir forsikringen likevel IKKE registrert, selv om vi får denne kvitteringen.

De som rammes får derfor en tid senere en begjæring om avskilting. Vi må da legge inn forsikringen på nytt. Merk at dette gjelder forsikringstakere i ALLE forsikringsselskap, ikke bare LMK og Tennant.

Vegdirektoratet opplyser til LMK at den oppdaterte versjonen av AUTOSYS (Au2sys) snart skal lanseres, og da skal alt bli så meget bedre for alle parter! Det nye systemet er allerede et år forsinket, men bør kunne bli fungerende fra neste år.