Vår hobby har en rekke utfordringer som er knyttet opp mot myndighetene. Våre henvendelser har nesten hver gang endt opp i Finansdepartementet eller Vegdirektoratet i viktige saker som personskadeavgift, urettferdig formuesbeskatning, skilt m.m. Savnet etter en statlig institusjon som ved disse henvendelsene kunne støtte våre ønsker og krav har vært merkbart.

18. august hadde LMK og Norges Kulturvernforbund et møte i Kulturdepartementet med statssekretær Berit Øksnes Gjerløw og en rådgiver. LMK tok opp behovet for å ha et fast kontaktpunkt i statsforvaltningen når saker av betydning for den motorhistoriske bevegelse må diskuteres. I tillegg ønsket vi å høre i hvilken grad vi kan påregne støtte fra Kulturdepartementet når andre departementer er involverte i disse sakene.

Både LMK og Kulturvernforbundet mener at statssekretær Gjerløw forsto at det var nødvendig for oss å komme inn under Kulturverndepartementets område. I tillegg ble det snakket om hvilke endringer i regelverket myndighetene kan vurdere slik at det blir bedre og enklere for entusiaster å arbeide med bevaring av motorhistoriske kjøretøy.
Samtalene om type tilknytning og politisk støtte skal fortsette utover høsten, og resultatene skal vi fortløpende informere om. Det spiller ingen rolle at regjeringen skiftes ut, da LMK nå er forankret i departementets fagavdeling.