Nord-Norge er nå beriket med 10 nye besiktigelsesmenn, og fått ”oppgradert” 5 av de eksisterende.

...

Vegdirektoratet skal ha ros for å tilrettelegge for at eiere av motorhistoriske kjøretøy kan bytte

...

LMK har fått flere søknader om anbefaling av tosifrede tall, noe som LMK ifølge reglene ikke har

...

Nå kan både klubb og enkeltmedlemmer på www.lmk.no hente en kompakt og enkel informasjonsbrosjyre om LMK.

...