Nyheten søndag 16. februar om hastighetsbegrensning 90 eller 100 km/t for kjøretøyer over 3,5 tonn er

...

LMK rammes sjelden av ”hakaslepp”, men det skjedde 30.11.2007. Vi ble via Numismatisk Forening

...

Avtalen mellom LMK og det finskeide selskapet If avsluttes formelt 31.12.2005.

Ikke alle ansatte ved de mange trafikkstasjoner husker alle reglene for import av motorhistoriske

...
LMK og NVK ble i et møte 3. august enige om å utarbeide en felles intensjonsavtale for å sikre en
...