Her deltok ikke mindre enn tre klubber fra Harstad-distriktet. Harstad avd. av Norsk

...

Et vilkår for å tegne LMK Helforsikring er at kjøretøyet (ikke to-hjuling) er utstyrt med

...
De tilbakemeldinger LMK har fått i løpet av uken etter landsmøtet lørdag 6.mars er udelt positive.
...

53 klubber var representerte med til sammen 78 delegater på landsmøtet på Lysaker utenfor Oslo

...

KLUBBEN DIN KREVER ”STØ KURS”!
52 klubber med til sammen 83 delegater møtte på LMK’s Landsmøte i

...