Det er flere veteran-brannbiler i aktiv tjeneste der ute enn de fleste aner. Gilde, røde og

...

Årsavgiften foreslås altså hevet med 2,6 % fra NOK 380 til NOK 390. At den nok en gang øker, viser

...

Vår hobby har en rekke utfordringer som er knyttet opp mot myndighetene. Våre henvendelser har nesten

...

Innimellom ringes LMK av frustrerte veterankjøretøyeiere som forteller at de har mottatt begjæring om

...

Barn under 3 år KAN utmerket godt kjøre i veteranbil. Er det montert belter av godkjent kvalitet,

...