Skjema for flytting av forsikring til IF

VIKTIG AT FORSIKRINGEN FLYTTES NÅ FRA WATERCIRCLES TIL IF.

For fortsatt å ha en LMK-Forsikring må denne flyttes fra WaterCircles til IF. Samarbeidet mellom WaterCircles og LMK opphørte fra nyttår 2017/2018, og den enkelte forsikringstaker må selv flytte sine forsikringer, jfr. bestemmelsene i forsikringsavtaleloven. Ingen som for tidspunktet har sine forsikringer i WaterCircles har lenger en LMK-forsikring. Denne flytteprosessen har IF/LMK nå gjort enkel for deg, da vi ønsker at alle fortsatt skal få nyte godt av den unike LMK-Forsikringen.

Derfor har vi utviklet et eget fullmaktsskjema, som kan oversendes til IF, hvor de vil håndtere hele prosessen videre for deg. Priser blir videreført og det kreves ingen nye besiktigelser. Det er også gjort vesentlige forbedringer med hensyn til vilkår, dekning og egenandeler i forhold til tidligere avtale med WaterCircles. LMK-Forsikringen har derfor blitt vesentlig forbedret fra 2018!