Priser

Alle forsikringer unntatt Lager/Restaurering omfatter trafikk-, fører- og passasjerulykke samt kaskoforsikring inkl. redning fra hele Europa:

HELFORSIKRING(inkl.tidl. oppstillingsforsikring)
Særvilkår M2

Kjøretøy, verdi inntil kr. 300.000,-

Totalkunder: flere øvrige forsikringer / singlekunder: kun veteranforsikringer) til og med årsmodell 1959

Kjøretøy fra årsmodell 1960

 

465/495,-

565/595,-

 

Tillegg pr. kr. 50.000,- ut over kr. 300.000,-

150,-

Spesialtariff for verdier over kr. 500.000,-

Helforsikringpå mopeder og førkrigs 98 ccm MC
- premiekostnad er ½ Ansvar/Kasko-premie:

195/295,-


UTVIDET HELFORSIKRING(Buss, kjøretøy over 3,5 tonn, ombygde- og modifiserte kjøretøy,inkl. ansvar for alle tillatte sitteplasser)
Særvilkår M4

Kjøretøy, forsikringssum inntil kr. 300.000,-

1100/1200,-

Tillegg pr. kr. 50.000,- ut over kr. 300.000,-

200,-

Spesialtariff for verdier over 500.000.-

 


HELFORSIKRING "BLIVENDE KLASSIKER"
Særvilkår M3

Kjøretøy, verdi inntil 300.000,-

1800/1900,-

Tillegg per kr. 50.000,- ut over kr. 300.000,-

200,-


 

LAGER/ RESTAURERINGSFORSIKRING(Kjøretøy fra 15 år og eldre inklusive dokumenterte deler til dette)
Særvilkår M1

Førsterisikoforsikring.

Kjøretøy verdi inntil kr. 300.000,-

295/395,-

Tillegg pr. kr. 50.000,- ut over kr. 300.000,- / 120.000,-

150,-


SPESIELLE FORSIKRINGER

Kaskoforsikring for tilhengere:

Kontakt LMK Forsikring

Helforsikring for Sports- og Racervogner
under deltakelse i Historic racing:

Spesialtarifferes


 

EGENANDELER

Kaskoskade Helforsikring:

kr. 2.000,-

Kaskoskade Blivende Klassiker

kr. 2.000,-

Kaskoskade ved deltakelse i Regularity-løp:

kr. 2.000,-

Brann, tyveri og glass.

 

kr. 750,-

 

Redning i Norge: 200,-
Redning i utlandet: 500,-

Tariffene gjelder for alle produktene.

-