Priser

Dekning

Årspris
Fors.sum inntil 300.000kr

Utvidelse av forsikringssum
Per 50.000 kr

Helforsikring (1959 eller eldre)

465,-

150,-

Helforsikring (1960 eller nyere)

495,-

150,-

Blivende klassiker

 

1800,-

200,-

Helforsikring - lett MC/moped

295,-

150,-

Utvidet Helforsikring

1100,-

200,-

Lager og restaureringsforsikring

 

295,-

150,- 


EGENANDELER

Kaskoskade Helforsikring:

kr. 2.000,-

Kaskoskade Blivende Klassiker

kr. 2.000,-

Kaskoskade ved deltakelse i Regularity-løp:

kr. 2.000,-

Brann, tyveri og glass.

kr. 750,-

Redning i Norge: 200,-
Redning i utlandet: 500,-

Tariffene gjelder for alle produktene.

-