Søknadsskjema

Her finner du selve skjemaet for LMK Forsikring. Det er også eksempler på hvordan du tar gode bilder for henholdsvis bil og mc.

Det er viktig å ta gode bilder, samt fylle ut søknadsskjema og egenmelding / besiktigelsesskjema korrekt. Dette er dokumentasjon som LMK oppbevarer for eier for å få et korrekt oppgjør i tilfelle det skulle skje noe med kjøretøyet.

Ved å vise til gode bilder og besiktigelsesskjema eller vitneattestert egenmelding, vil sjansen for å være uenig om et oppgjør minimaliseres.  Konsekvensen av mangelfulle skjema og / eller mangelfull fotografering, er at nye bilder må tas. Dette forsinker behandlingen av søknaden. I tillegg gir det både søker, klubb og LMKs kontor ekstraarbeid.

Les derfor nøye på www.lmk.no/forsikring før du starter med søknad / besiktigelse slik at du er forberedt. Du kan også få søknadsskjemaet tilsendt på en epost til post@lmk.no eller ringe 22 41 39 00.

Tips til foto for forsikring
Les gode tips og eksempler på foto tilknyttet søknaden. Klikk her >>