Søknadsskjema

Her finner du selve skjemaet for LMK Forsikring. Det er også eksempler på hvordan du tar gode bilder for henholdsvis bil og mc.
Husk at besiktigelse kun er påkrevet for kjøretøy med verdi over 300.000, Blivende Klassiker eller ombygde/modifiserte kjøretøy. Alle andre forsikringer kan tegnes direkte inn hos IF Skadeforsikring.

Det er viktig å ta gode bilder, samt fylle ut søknadsskjema og besiktigelsesskjema korrekt. Dette er dokumentasjon som LMK oppbevarer for eier for å få et korrekt oppgjør i tilfelle det skulle skje noe med kjøretøyet.

Ved å vise til gode bilder og besiktigelsesskjema underskrevet av besiktigelsesperson, vil sjansen for å være uenig om et oppgjør minimaliseres.  Konsekvensen av mangelfulle skjema og / eller mangelfull fotografering, er at nye bilder må tas. Dette forsinker behandlingen av søknaden. I tillegg gir det både søker, klubb og LMKs kontor ekstraarbeid.

Les derfor nøye på www.lmk.no/forsikring før du starter med søknad / besiktigelse slik at du er forberedt. Du kan også få søknadsskjemaet tilsendt på en epost til post@lmk.no eller ringe 22 41 39 00.

Tips til foto for forsikring
Les gode tips og eksempler på foto tilknyttet søknaden. Klikk her >>