Verdifastsettelse:

I den senere tid har markedsverdien på en rekke veterankjøretøyer steget kraftig. For at du skal unngå underforsikring på kjøretøyet ditt, er det viktig at du følger med på verdiutviklingen og melder fra til LMK når du mener det er behov for å øke verdien.

Nordisk møte ble avholdt på Scandic hotel Ringsaker 04.09.2015 - 06.09.2016. LMK var i år vertskap for møtet. Våre søsterforeninger i Danmark, Sverige og Finland deltok, og erfaringer ble utvekslet. Det nordiske samarbeidet er svært godt, og mange av problemstillingene knyttet til veterankjøretøyer er sammenfallende i de øvrige nordiske land.

Grimstad Motorveteraner arrangerer Norgesløpet 2016, og påmeldingen er allerede i gang.

De ønsker velkommen til Norgesløpet i Grimstad 10. - 12. juni 2016 - i anledning Grimstad bys 200-årsjubileum!

sch

Stein Christian Husby.

Stein Christian Husby er en 37 år gammel mann, gift og bosatt i Bærum. Han har yrkesbakgrunn fra dagligvarehandelen hvor han blant annet har hatt ansvaret for flere forretninger. Drift innen en av markedets mest konkurranseutsatte bransjer, har gitt bred erfaring innen service, ledelse og markedsføring.

Husby har siden ung alder hatt en lidenskapelig interesse for eldre kjøretøyer og norsk kjøretøyhistorie. Han har tidligere vært leder i Norsk Volvo Amazon Klubb i flere perioder frem til 2002. I senere år har fokuset blitt rettet mot merket Mercedes-Benz, og Husby har vært leder for Mercedes-Benz Klubben Norge avdeling Oslo samt hovedstyremedlem i MBKN inntil nylig. I lys av sine verv har han med stor interesse fulgt LMK sitt arbeid fra sidelinjen i en årrekke, og han vil således kunne dra nytte av dette og egne erfaringer videre inn i LMK.

I tillegg til en stor motorhistorisk interesse har Husby tidligere vært politisk aktiv, og mange interessefelt, som nyere verdenshistorie, kunst og skandinavisk design.

Stein Christian starter på kontoret i løpet av august og vil nok bli å se på forskjellige arrangement utover høsten. Ta vel imot vår nye medarbeider.